Styret ved Rehabiliteringssenteret AiR

2020-2021

Geir Riise

Harald Rishovd :: Tilsettes representant

Jan Otto Risebrobakken :: Leiar

Direktør for næringspolitikk i Storebrand ASA.
jan.otto.risebrobakken@storebrand.no

Gerd Kristiansen :: Nestleiar

Stig Grydeland

Roar Johnsen

Professor emeritus NTNU

Anita Hjorteseth :: Brukarrepresentant

Kristian Holtberget :: Tilsettes representant

Guro Lien :: Tilsettes representant

Åse Hylland :: Tilsettes representant

Liv Sigrun Nykos Midtun :: Tilsettes representant

Thorgeir Hernes

Tone Edland

Varaordførar Vinje kommune.

Iren Mari Luther

Leiar av yrkesseksjon helse- og sosial, Fagforbundet

Erik Dahl-Hansen

Fagsjef, arbeidsmedisin, Norsk Industri

Karen Walseth Hara

Universitetslektor og rådgjevande overlege i Nav

Wenke Jaklin :: Brukarrepresentant

Toril Dale :: Tilsettes representant